טליה קולודני
 
 למידה בעולם החדש        

קטעי וידאו
סרטונים קצרים, רעיונות גדולים

Feather 6